返回列表 回復 發帖

[國語] 寒戰 Cold War 2012 [國/粵語_中_7.0] [720p 1080P*2 @ 5.46G - 26G]

 ,  描述: 0125_5000_27DAY
本帖最後由 okman397 於 2014-5-27 10:09 PM 編輯 * o' w7 A. z4 n$ @6 n

6 {0 q0 P/ D5 ]$ ITVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: d3 j* ]+ f& e, k1 p# w
公仔箱論壇1 Y. x! ]8 ?6 X* f6 B$ v. |/ Z

1 s  M9 X' M9 U8 t6 ?tvb now,tvbnow,bttvb,tv series,tv drama,movie,bt,download【影片原名】Cold War
5 ]. F+ W6 ~' Y1 `7 W8 W! [tvb now,tvbnow,bttvb,tv series,tv drama,movie,bt,download【中文譯名】寒戰
( f( x$ s: I0 I  G9 `+ X* g. \- i公仔箱論壇【出品公司】安樂影片有限公司
0 r5 N* b; j( L) L# j" {: M; pTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。【出品年代】2012 年
0 v: h6 q# O. ATVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。【上映日期】2012年11月8日 中國+ B& l7 r! P0 h+ A
【國 家】中國香港
, o1 b6 X6 H4 a- N  u! Bwww.tvboxnow.com【類 別】動作公仔箱論壇6 q+ i, ]  z" Z; Z  v
【語    言】國語/粵語tvb now,tvbnow,bttvb,tv series,tv drama,movie,bt,download" o4 @( \8 {2 E4 ]3 F
【字    幕】中文公仔箱論壇+ k$ j6 X  V. K
【IMDB評分】7.0/10 from 523 users   
6 @* t$ X: H$ K( U【IMDB鏈接】http://www.imdb.com/title/tt2186715/TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, p; H, g" J. Y0 ?
【導 演】陸劍青 Sunny Luk
# c& [0 f- Q/ C3 XTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。   梁樂民 Lok Man Leung
) M1 t# {) G7 s" k! f, pTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。【主 演】郭富城 Aaron Kwok公仔箱論壇3 p, ]. ?1 R9 n1 A7 B- r( `
   梁家輝 Tony Leungwww.tvboxnow.com; r* p$ E: A5 Z; G) M1 r; s+ {2 s# g
   劉德華 Andy Lau, e) ?2 o8 V9 i! ^) y/ a
   李治廷 Aarif Lee
7 z: q5 n! M- U/ ?' a% W. B$ c   彭於晏 Eddie Peng
3 b: T( ?3 w3 I7 D5 U- n- TTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。   馬伊琍 Yili Matvb now,tvbnow,bttvb,tv series,tv drama,movie,bt,download5 Z4 i6 `3 k- Q; v- p5 }& H! V
   錢嘉樂 Kar Lok Chin公仔箱論壇, V3 B+ J+ g# e# c. X
   林家棟 Ka Tung LamTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。4 q' x7 o9 |8 r4 a8 K9 w
   不只是新影 Terence Yin
* B: W* r  a1 T0 z- ^  u1 aTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。   安誌傑 Andy On
/ r; ?0 N: c) T$ F6 J9 y   何華超 Tony Ho
+ s8 ]$ y4 @4 E! J公仔箱論壇【內容簡介】
+ f8 N( {9 v2 C% Z8 p6 uTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。集結三大影帝郭富城、梁家輝、劉德華競飆演技。一個午夜,一通匿名電話,一台前線衝鋒車及五名警員在香港街頭被劫持,讓全香港人人自危,是內鬼還是外敵?警隊首次啟動一級戒備,展開名為「寒戰」的艱難之役...; w. y2 @1 B0 h$ ^% a" G+ z
本片是是香港資深電影人陸劍青與梁樂民首次執導的電影,劇本構思五年之久,由郭富城和梁家輝、劉德華主演,製作費超過億元港幣,《無間道》後,再創香港警匪電影新類型。
& k) A% }6 V+ J  t  F" Q0 h8 ~tvb now,tvbnow,bttvb,tv series,tv drama,movie,bt,download午夜的警隊報案中心接到匿名電話,一輛前線衝鋒車被脅持,車內五位警員及武器裝備竟成爲歹徒談判籌碼。衝鋒車內一位被劫持的警員,竟是現任行動副處長李文彬獨子﹝彭于晏飾﹞。tvb now,tvbnow,bttvb,tv series,tv drama,movie,bt,download5 j: U7 i0 j" U# Q/ d
皆為下任處長選舉的兩大熱門鷹派人物:李文彬﹝梁家輝飾﹞與年輕的警長劉傑輝﹝郭富城飾﹞,在處長出國時,開始在此次事件中大施拳腳。李立即指揮營救,並將此次行動代號爲「寒戰」。然而歹徒竟對警隊內部瞭如指掌,警隊精英盡出,行動依然無功而返。衆人開始懷疑他的決策,推舉劉傑輝接手整個行動。危急時刻,二虎相爭,劉傑輝毫不示弱,不同與李的激進手法,他選擇主動與歹徒溝通,並答應交予歹徒贖金。整個交收贖金過程中,劉設法令贖金留下線索,以便追查歹徒位置,但事情卻出乎意料,急轉直下,歹徒似乎清楚他們的一舉一動。: v  B- D* W; v) J) Q6 B
影片講述了一個新時代背景下,員警內部之間鬥智鬥力的故事。故事把整個香港推進了前所未有的危機,警隊內部每個人都可能是內鬼,疑團層出。故事劇本紮實,更第一次涉及香港警隊高層、編制及之間的鬥爭,首度全方位詳細解密、剖析香港警法制度。
3 H" u; G7 c* i0 S" _# Mwww.tvboxnow.com郭富城與梁家輝兩大影帝在片中飾演香港警隊的高級官員,雙雄既合作、也競爭,內挖內鬼,外鬥劫匪。飾演最高層保安局長的劉德華與郭富城兩人相隔十九年再度合作,極具話題。除了警政高層鬥權鬥智的懸疑緊張,更有警匪鬥力鬥勇的火爆場面;片中商業動作元素集合飛虎隊、EU衝鋒隊、大量追車、爆破的驚險場面,其中飛虎隊攻堅場面更請來真正的飛虎隊教官及槍械專家指導,呈現最真實的槍戰場面!
1 K: S- Z5 W9 b) OTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。延伸閱讀
$ x1 b; i- v& E; o/ r( X" c關於電影公仔箱論壇! ^' v4 A$ |, Q5 f9 Z8 Y
本片揭露新時代背景下警政內部的鬥智鬥力,把香港推進了前所未有的危機,行動代號「寒戰」的一級備戰,竟是警隊最困難的一役,也是黑暗勢力最美的一戰。
1 @2 {; k. V3 `www.tvboxnow.com《寒戰》導演
3 s; i# f# p$ G+ T& ?導演梁樂民在香港電影業內擁有超過十年美術指導的經驗,屢獲殊榮;陸劍青則擁有超過十五年當第一副導演經驗,亦參與許多獲獎影片,是香港最受追捧的副導演之一!兩人都倍感幸運遇上當今香港電影最好的拍片陣容!0 Z. d$ f/ ]- L# g. q6 n4 V
tvb now,tvbnow,bttvb,tv series,tv drama,movie,bt,download9 I. s% ?2 ?. F8 w( }! X6 K* J
午夜的警隊,她報案礫中心接到匿名電話稱一輛前線沖鋒車被脅持。車內五位警員及武器裝備成為賊人談判籌碼。事件驚僑動警隊,不知是巧合還是意外,沖鋒車內其中被劫持的警員,竟為現任行動副處長李文彬獨子﹝彭於晏 飾﹞桔!
, x& w$ u1 d$ i" k9 UTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。     適逢警隊一哥外訪未返,下任處長選舉的兩大熱門:鷹派人物李文彬﹝梁家輝 飾﹞與年輕的警長劉傑輝﹝郭富城 飾﹞都開始大施拳腳。李立即指揮營救,並將此次行動代號為「寒戰」。可賊人竟對警隊內部一切了如指掌、洞悉先機,警隊精英盡出,行動依然無功而返,處處受制,眾同袍均開始 懷疑他的決策,推舉劉傑輝接手整個行動,危急時刻,二虎相爭,劉傑輝毫不示弱,不同與李的激進手法,他選擇主動與賊人溝通,並答應交予賊人贖金。
, n) G$ n2 |, x1 Q, L公仔箱論壇      整個交收贖金過程中,劉設法令贖金留下線索,以便追查賊人位置。可道高一尺,魔高一丈,劉非但找不著賊人蹤跡,還將巨額贖金失卻,跟劉出生入死的同袍徐永基﹝錢嘉樂 飾﹞更在交收贖金過程中殉職,劉內疚不已,香港警隊陷入前所未有的危急與威脅…整場行動令庫房失卻八千萬現金,兩位警員殉職。事件不但驚動了政府內部,也驚動了廉政公署,因廉署收到匿名人士舉報,懷疑兩位副處長,其中一人在此危急關頭以權謀私 …香港的安全瞬時淪陷,警隊及香港的管治漏洞被抖出,威脅直逼警隊內部,矛頭直指警隊高層。 原來,香港被稱為「最安全的城市」的原因,只是未遇上真正的敵人!
2 C7 g0 |: k* E$ v! m; c  a; Etvb now,tvbnow,bttvb,tv series,tv drama,movie,bt,download$ X! p; w1 k8 T" o* N) K  \
4 R' o, C! W* U- H

$ k/ E  L4 ~7 N5 a7 GTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
5 G* }/ n2 S1 K6 w$ M( d9 Z( atvb now,tvbnow,bttvb,tv series,tv drama,movie,bt,download, ]  e+ W+ [* I: P: \" l# x
公仔箱論壇5 c6 Q; U# G2 t. B$ E

4 J& S" r1 ]6 u- U, n) ]公仔箱論壇
7 k1 h3 _( ~  I/ jCold.War.2012.720p.BluRay.DTS.x264-PublicHD公仔箱論壇" m' u" ]+ }0 M, ]
http://www.imdb.com/title/tt2186715/
& t* E4 ~4 P* b* ZDate .........: January 24 2013
' u. E+ a/ A6 D% \  j9 w  stvb now,tvbnow,bttvb,tv series,tv drama,movie,bt,downloadRuntime ......: 1:41:44公仔箱論壇7 @& t6 Y0 c. Z6 L' w
Size .........: 5.46 GB" i- p7 M9 o% l: J( M
Video ........: 1280x534www.tvboxnow.com( q* ^: k# f/ a
Bitrate ......: ~4499 kbps (x264/CBR/ L4.1)
/ L9 R% g( X+ K- I1 iAudio 1.......: Mandarin DTS 5.1 Ch 1510 kbps# J6 I8 o0 }/ l5 ?- n& |
Audio 2.......: Cantonese DTS 5.1 Ch 1510 kbps公仔箱論壇! a: D# u# L! E9 Y) [, e7 W: Y4 B
Chapters......: Yes
5 x* u# `% _' V1 ySource .......: 1080i Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 t7 C* C. r# [9 w5 \5 Q
Subs .........: Chinese
' \  v! `" K! w5 o9 b' w5 _& V公仔箱論壇Screens.......: 8 November 2012 (Hong Kong)9 @4 l9 w# r" q) M* X% x
Genre ........: Action
. j6 g' A1 z8 c8 T) y. ]tvb now,tvbnow,bttvb,tv series,tv drama,movie,bt,download. ?% h  W) ?$ s5 q3 K6 M! m) `# z( t

) c+ B- @" q; }/ a# U( OTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* A/ l6 _. m% W. F4 X: \! m+ b
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& \2 U: T) S( X/ X5 }7 L

$ a' \' G% @+ a/ ^# x3 s7 lwww.tvboxnow.comTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 j) ~4 c6 ~2 T, z9 s' J
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, Q% j6 [! C! \* S* {9 b# W/ V3 E

6 x9 Q9 ]- V+ w7 G8 J6 b2 G/ H/ T+ s: a
公仔箱論壇  h4 D4 |; M; ]! K3 ?4 _
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5 u8 u$ f1 o; H" @

. C* {5 F# j# p6 q. R  w公仔箱論壇1 F0 L( l; L! e+ P  t6 G+ H

; Y) f% d& \( }8 t2 |
0 S4 e3 U0 O6 k3 o1 z+ s: jwww.tvboxnow.comCold.War.2012.Blu-ray.1080i.AVC.DTS-HD MA5.1-JackieHG.iso_26G.torrent
% I; V3 X) j9 A$ ]6 O8 v& QDISC INFO:
4 [! o  |6 D( v0 N7 r
8 m$ ~3 H& J% W8 V! \www.tvboxnow.comDisc Title:     COLD WAR
! v2 L' b! W( Vtvb now,tvbnow,bttvb,tv series,tv drama,movie,bt,downloadDisc Size:      27,713,775,570 bytes
) O7 A/ N7 a. F. R7 DProtection:     AACS
, J* a7 X. g0 ]3 Q- R0 DTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。BD-Java:        No
5 ?2 `+ |9 R3 i, E) Dtvb now,tvbnow,bttvb,tv series,tv drama,movie,bt,downloadBDInfo:         0.5.89 `, o6 L/ ?: \- H
; T" F, |( ?6 k! e% j' S) t% e
PLAYLIST REPORT:- i; A; k0 K* c6 B7 X% D; {) `! {: _% I

+ r' s8 W' M9 Q2 t2 }7 p7 E1 Wwww.tvboxnow.comName:                   00004.MPLStvb now,tvbnow,bttvb,tv series,tv drama,movie,bt,download7 P* L# t' q0 d9 t" z
Length:                 1:41:44.398 (h:m:s.ms)www.tvboxnow.com7 A  I3 z  x# ?- b- Y/ k
Size:                   27,527,878,656 bytes
4 I" L. A' @0 V/ I6 D0 gTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。Total Bitrate:          36.08 Mbps" S  R5 F5 c9 v. ~

4 R3 y3 w9 [# f" g公仔箱論壇VIDEO:tvb now,tvbnow,bttvb,tv series,tv drama,movie,bt,download- p, @( e- x  g. g0 Y% G
: _& _& R8 r+ w) g8 y
Codec                   Bitrate             Description     
" B1 G# s. `  Y# x-----                   -------             -----------     
' a/ @4 d( W2 d公仔箱論壇MPEG-4 AVC Video        29946 kbps          1080i / 29.970 fps / 16:9 / High Profile 4.1TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 J# a" Q4 D& C
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, k! A, [- t: c7 d
AUDIO:$ }1 ~" `4 f+ ^

3 ^: @. i7 w$ U4 ?9 H! Htvb now,tvbnow,bttvb,tv series,tv drama,movie,bt,downloadCodec                           Language        Bitrate         Description     TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 p- \) ]6 h8 t* c
-----                           --------        -------         -----------     
+ h# e1 x* R* H5 [3 E9 C4 J) uDTS-HD Master Audio             Chinese 普通话   1978 kbps       5.1 / 48 kHz / 1978 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)             tvb now,tvbnow,bttvb,tv series,tv drama,movie,bt,download: J+ A& Q8 \, [2 n% I/ o- }
DTS-HD Master Audio             Chinese 粤语     2004 kbps       5.1 / 48 kHz / 2004 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)            
3 d3 \0 A. r- s$ q7 E! X; L
% i' E% x2 b1 J$ y) I* g/ n6 K/ l2 cwww.tvboxnow.comSUBTITLES:
/ k5 o7 |& `4 q5 j( r% \" i8 {7 d5 a- N: H7 I
Codec                           Language        Bitrate         Description     
- K  P; M8 i/ n3 c( F7 x3 [) y3 Xwww.tvboxnow.com-----                           --------        -------         -----------     
5 F  O+ _% [7 I- @, btvb now,tvbnow,bttvb,tv series,tv drama,movie,bt,downloadPresentation Graphics           Chinese         50.556 kbps       简体中文                     
( D6 {0 x: ~7 F# t0 A% r0 O/ h  pwww.tvboxnow.comPresentation Graphics           Chinese         51.070 kbps       繁体中文tvb now,tvbnow,bttvb,tv series,tv drama,movie,bt,download/ q3 h6 z& C8 P0 t
公仔箱論壇) j; {9 X6 _( p9 ~, Y. v

* v8 t7 r% t7 S) O2 k# j公仔箱論壇
6 W% a' K# b6 mTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
# e. K/ }) v! {3 d公仔箱論壇Cold.War.2012.BluRay.1080p.DTS.x264-beAsttvb now,tvbnow,bttvb,tv series,tv drama,movie,bt,download8 K) H1 E' Y1 f/ J/ l
http://www.imdb.com/title/tt2186715/TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。. i: \7 k  \. L; Q
RELEASE.TIME...: Jan 25 2013
$ K; H* l0 S5 J$ w2 hRUN.TIME.......: 1:41:44.398 (h:m:s.ms)% t9 Q) _7 u- Q- c
VIDEO.CODEC....: MPEG-4 x264@High Profile L4.1, 30/1.001 fps
+ o" L5 e( g* r$ {TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。BIT.RATE.......: 7500 kbps,8.20 GBwww.tvboxnow.com, Q9 N( J5 w1 G6 A2 Q
RESOLUTION.....: 1916 x 802, 2.39: 1公仔箱論壇7 H8 W  h  r$ }
AUDIO1.........: Cantonese DTS-HD Master Audio 5.1 @ 2004 kbpswww.tvboxnow.com7 [4 U3 g& Z, T! q
AUDIO2.........: Mandarin DTS-HD Master Audio 5.1 @ 1978 kbps公仔箱論壇' p: W1 f0 H5 E( a
CHAPTERS.......: YESwww.tvboxnow.com3 b6 O# P# u% R1 b8 c
SUBTiTLES1.....: Cht/SUP
  N3 r& r1 Z  c! O8 [4 Lwww.tvboxnow.comSUBTiTLES2.....: Chs/SUP公仔箱論壇2 E' c( y1 B* u' h8 _
ENCODER........: th71@beAst
附件: 您所在的用戶組無法下載或查看附件
1

評分次數

 • okman397

謝謝分享!
bd版終於來了……感謝分享
thanks for sharing
感謝分享
great thanks!
good job. Thanks
thank you
Thanks for sharing
thx a lot!
Thanks so much been waiting for this forever!!
多謝板主.無私奉獻.感激萬分...
Thanks
thanks so much for sharing!
thank !!
返回列表